Küldetés


Kedves Sportbarátaim!

Az MLSZ Játékvezető Testületet mint az 1917-ben alakult Magyar Futballbírák Testületének szellemi örökösét 1989. november 9-én jegyezte be társadalmi szervezetként a Fővárosi Bíróság. Az akkori MLSZ elnök, Dr. Laczkó Mihály a bejegyzés után közvetlenül indított „Sípszó” című szaklapunknak azt nyilatkozta, hogy szeret a játékvezetők közé járni, mert ez a legjobban összetartó, a legteljesebben szervezett társaság.

E megállapítás igazságát még az sem rontja le, hogy a megannyi siker mellett a játékvezetői karon belül időnként jól érzékelhető konfliktusok is jelentkeztek. Az idő múlásával az immár a Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testülete nevet felvevő szervezet hatásköre, szerepe fokozatosan csökkent, de egyáltalán nem szűnt meg.

Most, hogy a honlapunk – ha nem is ünnepélyes keretek között, inkább visszafogott csendben – sokunk örömére rajtot vesz, joggal remélhetjük, hogy ismét egy csapat leszünk. Könnyebbé válik az egymás közti és a tágabb értelemben vett külvilággal való kommunikáció, megoszthatjuk egymással gondolatainkat gyönyörű, ugyanakkor gyakran gyötrelmekkel járó szakmánkról, a labdarúgó játékvezetésről.

Boldog vagyok, hogy ennek a most induló honlapnak az első napján köszönthetem az olvasókat, a játékvezetőket, s minden Sportbarátomat.

Nagy Miklós
MLJT tiszteletbeli elnöke


A Testület helye, szerepe a magyar labdarúgó játékvezetésben

Hívják Magyar Futballbírák Testületének, MLSZ Játékvezető Testületnek vagy éppen Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testületének, a múltban a magyar labdarúgó játékvezetésben működő testületek megszolgált elismertséget vívtak ki. Történetük a magyar labdarúgó játékvezetés legszebb lapjain íródott, legyen szó akár a hőskorról, akár az 1990-es évek eseményeiről.

Az MLJT demokratikusan választott és működő szervezetként meg kíván felelni az Európai Sport Chartának, a sport alapelveinek. Tudatában van annak a felelősségnek, ami tradícióiból ered. Örökösének vallja magát az 1917-ben alakult Magyar Futballbírák Testületének, amely a II. világháborút követően, majd 1989-ben szerveződött ismét újjá. 1945 után elnöke volt Ries István szociáldemokrata igazságügy-miniszter, aki Rákosi börtönében lelte halálát. A Testület a magyar labdarúgó játékvezetés számos kiemelkedő személyiségét tudhatta és tudja jelenleg is tagjai között.

Az új évezred első évtizedének történései kétségkívül nem a Testületről szólnak; mondhatjuk azt is, újra „ki kellett találni” szervezetünket. Így hát amikor annak a labdarúgásban, valamint a magyar játékvezetésben betöltött helyéről értekezünk, arra fókuszálunk, milyennek is szeretnénk látni és láttatni azt.

A 2008. január 27-én megtartott Közgyűlésünkön tagjaink egyhangú szavazással mondták ki, a Testületre szükség van. Közösen megtaláltuk azokat a célokat is, melyek tekintélyes múltú, független és számottevő anyagi forrással rendelkező szervezetünk tevékenységét vezérlik.

A teljesség igénye nélkül néhány ezek közül:

• az aktív, illetve a visszavonult magyar labdarúgó játékvezetők támogatása

A Játékvezetői Testület képes lehet a megnehezült élethelyzetbe kerülő játékvezetőknek érdemi támogatást nyújtani, hiszen úgy érezzük nem csak addig fontos valaki, míg az egyes keretekben aktívan működik. A figyelem, az együttérzés, a segítő jobb a bajban lévők számára a legfontosabb, hiszen ez erőt és hitet adhat a kilátástalannak tűnő helyzetek legyőzéséhez.

• segítségnyújtás a labdarúgó játékvezetők nevelésében és oktatásában, képességeinek fejlesztésében

Hisszük a Testület kellő forrást nyújthat a szakmai munkát fejlesztő és segítő kiadványok készítéséhez, valamint a játékvezetők képességeinek továbbfejlesztésében.

• a labdarúgó játékvezetéshez kapcsolódó tradíciók megőrzése

A múltunk megbecsülése nélkül nem létezhet jövő sem, hiszen a fa is a gyökereiből táplálkozik. A múltbéli hagyományok megőrzése és azok ápolása úgyszintén fontos feladat számunkra.

• rendezvények szervezése

A közösséget formáló rendezvények a játékvezetői társadalmon belüli összetartást és összetartozást erősítik, melyre manapság oly nagy szükség van.

• hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítésére, fenntartása

Köztudott, az angol nyelv jó szintű ismerete a mai nemzetközi játékvezetésben alapkövetelmény, sőt, az ellenőri értékelésben külön szempont is. Úgy gondoljuk, fontos lehet az arra érdemes játékvezetők számára angol nyelvterületen szakmai nyelvtanulási lehetőséget biztosítani.

• a labdarúgó játékvezetők érdekképviselete

Nagyon sok, érdekképviseleti feladatot is ellátó szerv működik a magyar labdarúgásban. Ilyen a játékvezetésen belül azonban nem létezik! Mi biztosak vagyunk abban, hogy a játékvezetők érdekeinek megjelenítése fontos és elengedhetetlen feladat.

Úgy véljük, ebből a felsorolásból is jól látszik, mennyi minden vár még megoldásra…

Meg kell említeni azt is, a Testület társadalmi szervezetként a hatályos jogszabályok szerint támogatható, részesülhet anyagi forrásokban, mely szintén sok mindenre nyújthat lehetőséget. A Testület pénzeszközei nem szolgálhatnak önös célokat, azokat a közösen megtalált céljaink megvalósítására kell fordítani. Kidolgozott pályázati rendszer áll készen és vár az elindításra, hogy a célzott anyagi és egyéb támogatások segítségével a tagság és tágabb értelemben véve labdarúgó játékvezetésünk érdekeit tudjuk szolgálni. Jelentős vagyonunkat tehát értelmes célokra, bölcsen kell felhasználni.

Kiemelten fontosnak tartjuk a játékvezetői társadalmat összetartó emberi szálak szorosabbra fűzését, különös tekintettel az aktív és a már visszavonult játékvezetők kapcsolatának erősítését, ennek kereteinek biztosítását. A magyar labdarúgásban működő más szervekkel szintén együttműködésre törekszünk, de egyidejűleg az azoktól való szervezeti és pénzügyi önállóság további számos lehetőséget kínál.

Nem titkolt cél az sem, hogy a honi labdarúgó játékvezetők érdekeit kívánjuk hatékonyan képviselni akként, hogy a kooperáció mellett a kontroll szerepet is vállaljuk. Például: játékvezetőink alighanem gyakran látták már, a játékvezetői költségek meghatározásakor mennyire szükség lenne olyan szervezetre, mely e szakma művelőinek igényeit becsatornázza és közvetíti is a döntéshozók felé.

A Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testülete eszközeivel munkája során a szolidaritás erősítésére törekszik. Minél több játékvezetőhöz (nem kizárólag a tagokhoz) el kíván jutni. Eszközeivel a magyar labdarúgó játékvezetés jobbításáért dolgozik. Ehhez kéri a játékvezetői kar bizalmát és támogatását.


Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testülete